Zasady naboru najemców

Program Mieszkanie Plus służy zaspokajaniu lokalnych potrzeb mieszkaniowych. A ponieważ nikt nie zna ich lepiej niż władze samorządowe, więc PFR Nieruchomości powierzył gminom stworzenie kryteriów naboru najemców. Rzecz jasna, poszczególne gminy mogą stosować różne preferencje.

Np. w Jarocinie, gdzie w ramach programu Mieszkanie Plus powstało już 258 mieszkań, a kolejne 108 jest w budowie, najemcami mogą być osoby, które:

  • nie mają mieszkania lub domu na terenie gminy;
  • zobowiążą się do rozliczania podatku dochodowego w Jarocinie po podpisaniu umowy najmu;
  • mają udokumentowane i stałe dochody, zaś w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej trzeba złożyć oświadczenie o średnich miesięcznych dochodach z tego tytułu;
  • są zameldowane lub zobowiąże się do zameldowania na terenie gminy po podpisaniu umowy najmu.

Również w Białej Podlaskiej zasady i tryb wyboru najemców określa regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej. W tej gminie największe szanse na mieszkanie mają gospodarstwa, które nie posiadają tytułu prawnego do innego mieszkania i są zameldowane w gminie na pobyt stały. Preferencje mają też osoby niepełnosprawne i rodziny z dziećmi, a także osoby, które przyjechały do Białej Podlaskiej za pracą.
Z kolei w Wałbrzychu i Gdyni rady gmin podjęły specjalne uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu.

Uwaga! Od liczby przyznanych przez gminę punktów zależy pozycja w kolejce po mieszkanie. Zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”, im dalsze miejsce, tym mniejszy wybór dostępnych lokali.

Zobacz, jakie kryteria naboru najemców stosują: