Zasady naboru najemców

Program Mieszkanie dla Rozwoju służy zaspokajaniu lokalnych potrzeb mieszkaniowych. A ponieważ nikt nie zna ich lepiej niż władze samorządowe, więc PFR Nieruchomości powierzył gminom stworzenie kryteriów naboru najemców. Rzecz jasna, poszczególne gminy mogą stosować różne preferencje.

Np. w Jarocinie, gdzie w ramach programu Mieszkanie dla Rozwoju powstało 366 mieszkań, najemcami mogą być osoby, które:

  • nie mają mieszkania lub domu na terenie gminy;
  • zobowiążą się do rozliczania podatku dochodowego w Jarocinie po podpisaniu umowy najmu;
  • mają udokumentowane i stałe dochody, zaś w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej trzeba złożyć oświadczenie o średnich miesięcznych dochodach z tego tytułu;
  • są zameldowane lub zobowiąże się do zameldowania na terenie gminy po podpisaniu umowy najmu.

Również w Białej Podlaskiej zasady i tryb wyboru najemców określa regulamin pracy komisji kwalifikacyjnej. W tej gminie największe szanse na mieszkanie mają gospodarstwa, które nie posiadają tytułu prawnego do innego mieszkania i są zameldowane w gminie na pobyt stały. Preferencje mają też osoby niepełnosprawne i rodziny z dziećmi, a także osoby, które przyjechały do Białej Podlaskiej za pracą.
Z kolei w Wałbrzychu i Gdyni rady gmin podjęły specjalne uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu.

Uwaga! Od liczby przyznanych przez gminę punktów zależy pozycja w kolejce po mieszkanie. Zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”, im dalsze miejsce, tym mniejszy wybór dostępnych lokali.

Zobacz, jakie kryteria naboru najemców stosują:

 

Mieszkanie Plus

Przyjęty przez rząd w 2016 r. Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada trzy formy wsparcia budownictwa mieszkaniowego w ramach pakietu Mieszkanie Plus:
• program wsparcia budowy mieszkań komunalnych, czyli mieszkań dla najuboższych;
• program społecznego budownictwa czynszowego, realizowany przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielnie mieszkaniowe;
program, który zakłada budowę na zasadach rynkowych dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, także z możliwością dojścia do własności.

Realizację tego trzeciego programu – finansowanego przez Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego – rząd powierzył spółce PFR Nieruchomości. Adresatami programu Mieszkanie dla Rozwoju są ci, których dochody są zbyt wysokie, żeby dostać mieszkanie od gminy, a równocześnie zbyt niskie, żeby je kupić za kredyt. Szacuje się, że w takiej sytuacji może być nawet 40% polskiego społeczeństwa.

Więcej informacji:
www.mplus.pl