Umowa najmu instytucjonalnego

Umowy najmu instytucjonalnego są zawierane na podstawie przepisów o najmie instytucjonalnym, które zawiera ustawa o ochronie praw lokatorów (rozdział „Najem instytucjonalny lokalu”).

Umowa najmu instytucjonalnego zawierana jest na czas oznaczony. I nawet gdyby trwała dłużej, nie zostanie przekształcona w umowę na czas nieoznaczony.
Zgodnie z art. 19f ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, do umowy najmu instytucjonalnego najemca dołącza oświadczenie w formie aktu notarialnego, że jeśli nie wywiąże się z jej warunków, np. będzie zalegał z czynszem najmu, podda się dobrowolnie eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.
Od najmu okazjonalnego, najem instytucjonalny różni się więc tym, że lokator nie musi wskazać miejsce, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji opróżnienia lokalu.
Zobacz przepisy, które regulują umowę najmu instytucjonalnego:
• Najem instytucjonalny lokalu