Najem z dojściem do własności

Program Mieszkanie Plus, oprócz opcji najmu, daje także możliwość stopniowego dochodzenia do własności mieszkania.

Zasady dojścia do własności oraz wymagane dokumenty zostały określone w ustawie o ochronie praw lokatorów (w rozdziale „Najem instytucjonalny”). Czynsz najmu w opcji z dochodzeniem do własności jest wyższy niż czynsz za sam najem, bo zawiera ratę za wykupienie mieszkania. Dojście do własności jest realizowane na zasadach komercyjnych. To oznacza, że całkowity kapitał spłacany w ratach czynszu jest równy nakładom inwestycyjnym. Wraz z kolejną zapłaconą ratą maleje wartość kapitału pozostała do spłaty, a z nią wielkość miesięcznych odsetek. Dzięki temu, przy zachowaniu stałej kwoty czynszu za mieszkanie, coraz większa jej część będzie przeznaczana bezpośrednio na jego wykup.

Zgodnie z art. 19l ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, „roszczenie najemcy o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu ujawnia się w księdze wieczystej prowadzonej dla tego lokalu. Podstawę wpisu do księgi wieczystej stanowi umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności”.

Z kolei art. 19l ust. 3 zabezpiecza interes wynajmującego – „w umowie, o której mowa w ust. 1, właściciel ustanawia hipotekę zabezpieczającą wierzytelność najemcy o zwrot zapłaconej ceny sprzedaży na wypadek niewykonania tej umowy”.

Co do zasady dochodzenie do własności mieszkania jest możliwe przez okres od 15 do 30 lat. Najemcy, którzy zdecydują się na tę opcję, mogą się również ubiegać o dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start.

Uwaga! Najemca może wypowiedzieć umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia z ważnych przyczyn związanych ze zmianą sytuacji życiowej. Wynajmujący zwraca wówczas najemcy lub jego spadkobiercom kwotę wpłaconej części ceny sprzedaży mieszkania, po potrąceniu ewentualnych zaległości czynszowych i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.

Kalkulator dopłat

Dopłata: