Najem z dojściem do własności

Zdjęcie: PFR Nieruchomościami
Program Mieszkanie dla Rozwoju, oprócz opcji najmu, daje także możliwość stopniowego dochodzenia do własności mieszkania.

Zasady najmu z dojściem do własności oraz wymagane dokumenty zostały określone w ustawie o ochronie praw lokatorów (w rozdziale „Najem instytucjonalny”). Czynsz najmu w opcji z dochodzeniem do własności jest wyższy niż czynsz za sam najem, bo zawiera ratę za wykupienie mieszkania. Dojście do własności jest realizowane na zasadach komercyjnych. To oznacza, że całkowity kapitał spłacany w ratach czynszu jest równy nakładom inwestycyjnym. Wraz z kolejną zapłaconą ratą maleje wartość kapitału pozostała do spłaty, a z nią wielkość miesięcznych odsetek. Dzięki temu, przy zachowaniu stałej kwoty czynszu za mieszkanie, coraz większa jej część będzie przeznaczana bezpośrednio na jego wykup.

Zgodnie z art. 19l ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, „roszczenie najemcy o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu ujawnia się w księdze wieczystej prowadzonej dla tego lokalu. Podstawę wpisu do księgi wieczystej stanowi umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności”.

Z kolei art. 19l ust. 3 zabezpiecza interes wynajmującego – „w umowie, o której mowa w ust. 1, właściciel ustanawia hipotekę zabezpieczającą wierzytelność najemcy o zwrot zapłaconej ceny sprzedaży na wypadek niewykonania tej umowy”.

Najemcy, którzy zdecydują się na dochodzenie do własności, mogą się również ubiegać o dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start.

Uwaga! Najemca może wypowiedzieć umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia z ważnych przyczyn związanych ze zmianą sytuacji życiowej. Wynajmujący zwraca wówczas najemcy lub jego spadkobiercom kwotę wpłaconej części ceny sprzedaży mieszkania, po potrąceniu ewentualnych zaległości czynszowych i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.

Kalkulator dopłat

Dopłata:

Mieszkanie Plus

Przyjęty przez rząd w 2016 r. Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada trzy formy wsparcia budownictwa mieszkaniowego w ramach pakietu Mieszkanie Plus:
• program wsparcia budowy mieszkań komunalnych, czyli mieszkań dla najuboższych;
• program społecznego budownictwa czynszowego, realizowany przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielnie mieszkaniowe;
program, który zakłada budowę na zasadach rynkowych dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, także z możliwością dojścia do własności.

Realizację tego trzeciego programu – finansowanego przez Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego – rząd powierzył spółce PFR Nieruchomości. Adresatami programu Mieszkanie dla Rozwoju są ci, których dochody są zbyt wysokie, żeby dostać mieszkanie od gminy, a równocześnie zbyt niskie, żeby je kupić za kredyt. Szacuje się, że w takiej sytuacji może być nawet 40% polskiego społeczeństwa.

Więcej informacji:
www.mplus.pl