Czynsz

Czynsz to kwota, którą pobiera wynajmujący, bez uwzględniania opłat dla administracji, wynagrodzenia firmy zarządzających najmem oraz bez prognozowanych i bieżących opłat za media i tym podobnych kosztów dodatkowych najmu.

W przeciwieństwie do mieszkań komunalnych i socjalnych, w których czynsz jest dostosowany do możliwości najuboższych, w mieszkaniach budowanych w ramach komercyjnej części programu Mieszkanie dla Rozwoju czynsze maja zapewnić zysk inwestorom. Jednak założeniem Mieszkania dla Rozwoju jest również to, żeby czynsz za mieszkanie był niższy od stawek rynkowych.
Czynsz najmu jest różny w poszczególnych gminach. Wysokość stawki czynszu jest bowiem ustalana indywidualnie dla każdego projektu w oparciu o nakłady inwestycyjne – w szczególności koszt gruntu, koszt budowy i koszt finansowania.

Np. w Białej Podlaskiej średnia stawka czynszu wynosi 13,97 zł za m kw. Dla porównania, w czynszówkach komunalnych najemcy płacą przeciętnie 7-8 zł za metr miesięcznie, zaś czynsze wolnorynkowe w tym mieście sięgają 20 zł.

Z kolei w Wałbrzychu i Gdyni czynsze wynoszą średnio ok. 20 zł za m kw. Na rynku za podobne pod względem powierzchni i standardu mieszkanie trzeba zapłacić więcej, np. w Gdyni nawet ponad 30 zł za m kw.

Uwaga! Najemcy, którzy spełnią ustawowe kryteria dochodowe, mogą nawet przez 15 lat korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Co ważne, taką dopłatą objęte są mieszkania wybudowane we współpracy z gminą.

Przeczytaj także: Mieszkanie na Start: ile wynosi dopłata do czynszu, kto może ją dostać, na jak długo?

Oprócz czynszu najemca płaci opłatę eksploatacyjną, która jest obliczona jako udział we wszystkich kosztach i opłatach dotyczących nieruchomości. Chodzi głównie o koszty związane z utrzymaniem jej odpowiedniego stanu technicznego, sprzątaniem i bieżącymi naprawami. Ponadto dochodzą opłaty za media, czyli za wodę, kanalizację, wywóz śmieci, ogrzewanie (na podstawie indywidualnego zużycia).

Kalkulator dopłat

Dopłata:

 

Mieszkanie Plus

Przyjęty przez rząd w 2016 r. Narodowy Program Mieszkaniowy zakłada trzy formy wsparcia budownictwa mieszkaniowego w ramach pakietu Mieszkanie Plus:
• program wsparcia budowy mieszkań komunalnych, czyli mieszkań dla najuboższych;
• program społecznego budownictwa czynszowego, realizowany przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) i spółdzielnie mieszkaniowe;
program, który zakłada budowę na zasadach rynkowych dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, także z możliwością dojścia do własności.

Realizację tego trzeciego programu – finansowanego przez Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego inwestorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego – rząd powierzył spółce PFR Nieruchomości. Adresatami programu Mieszkanie dla Rozwoju są ci, których dochody są zbyt wysokie, żeby dostać mieszkanie od gminy, a równocześnie zbyt niskie, żeby je kupić za kredyt. Szacuje się, że w takiej sytuacji może być nawet 40% polskiego społeczeństwa.

Więcej informacji:
www.mplus.pl