Prawo geodezyjne i kartograficzne: bezpłatny dostęp do danych geodezyjnych

31 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego, której celem jest m.in. przyspieszenie procesu inwestycyjnego.

– Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym idą w trzech kierunkach. Po pierwsze, w związku z tym, że mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi, skróceniu ulegnie także sam proces inwestycyjny. Po drugie, starostwa powiatowe z urzędu zaktualizują dane w ewidencji gruntów i budynków. Po trzecie, bezpłatnie udostępnimy dane geodezyjne – tłumaczy wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

I dodaje, że obywatele i przedsiębiorcy mają ułatwiony dostęp do danych planistycznych i mogą zapoznać się z ich treścią przez Internet.
Wiele danych przestrzennych było do tej pory dostępnych tylko na wniosek i za opłatą. Chodzi o: dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach. Teraz można pobrać je bezpłatnie ze strony GEOPORTAL.GOV.PL.

Ponadto informacje, zawarte w ewidencji gruntów i budynków są aktualizowane na podstawie materiałów, które znajdują się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku). Rozwiązanie to usprawnia proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego zmniejsza także zakres informacyjny w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji, które znajdują się w innych rejestrach państwowych. Ministerstwo wyjaśnia, że rozwiązanie to optymalizuje prowadzenie poszczególnych baz danych i jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność zasobów.