Pozwolenie na budowę załatwisz online. Od kiedy rewolucja cyfrowa w budownictwie?

Zdjęcie: Marek Wielgo
Jeszcze w 2020 r. część formalności budowlanych załatwimy bez wychodzenia w domu. Jednak na możliwość uzyskania pozwolenia na budowę w formie elektronicznej poczekamy do 2021 r. – zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju w czasie konferencji prasowej 31 sierpnia 2020 r.

– Wierzę, że ścieżka wyjścia z kryzysu wywołanego pandemią Covid–19 będzie szybką ścieżką, a ważną rolę w ożywieniu gospodarki naszego kraju odegra budownictwo mieszkaniowe – mówiła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w czasie spotkania z dziennikarzami.

Przyznała, że trudno to będzie osiągnąć, jeśli proces inwestycyjno-budowlany nie będzie bardziej przyjazny i otwarty. Temu celowi służyć ma cyfryzacja tego procesu.

 

– Od mitręgi biurokratycznej związanej z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie stopniowo przechodzimy do cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Będzie to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. A co ważniejsze, dzięki temu w Polsce łatwiej i szybciej będzie można zbudować dom czy budynek mieszkalny – przekonywała premier Emilewicz.

Za przeprowadzenie tej operacji, którą rozłożono na trzy etapy, odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Od formularzy i zmian w Prawie budowlanym

Już od 3 sierpnia 2020 r. w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl będzie można pobrać i wypełnić 10 formularzy dotyczących procesu budowlanego.

– Formularze będzie można wypełnić online, następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać i dostarczyć do właściwego urzędu – wyjaśnił wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

I jak zapewnił, jest to dopiero początek cyfryzacji całego procesu budowlanego.

– Jesienią wypełniony formularz będzie można podpisać za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z Profilu Zaufanego, i  złożyć bez wychodzenia z domu – deklarował min. Nowicki.

Cyfryzacja budownictwa wymaga też jednak zmian prawnych. Premier Jadwiga Emilewicz poinformowała, że stosowne poprawki do Prawa budowlanego znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, który rząd skierował do Sejmu 28 lipca 2020 r. W ministerstwie liczą, że proces legislacyjny zakończy się we wrześniu.

Jakie procedury w e-budownictwo.gunb.gov.pl

Pełniąca obowiązki zastępcy głównego inspektora nadzoru budowlanego Dorota Cabańska poinformowała w czasie konferencji, że drogą elektroniczną będzie można:

  • – zgłosić roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu),
  • –  złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
  • zgłosić rozbiórkę,

– wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,

– złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,

– wnioskować o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,

– zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

– złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

– zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

– złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pozwolenie na budowę online w 2021 r.

Ministerstwo Rozwoju zapowiada, że pod koniec 2020 r. będzie też można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie, załączając wymagane dokumenty i podpisując je za pomocą profilu zaufanego. Zacznie się też wtedy drugi etap cyfryzacji budownictwa, który zakłada:

  • wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy;
  • nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane;
  • konto inwestora w serwisie e-budownictwo.

Dopiero w trzecim etapie cyfryzacji budownictwa, który ma się zakończyć w 2021 r. powstaną narzędzia, dzięki którym bez wychodzenia z domu będzie można uzyskać pozwolenie na budowę czy pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego.

Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że zainteresowani będą mogli wybrać, czy chcą załatwiać procedury budowlane online, czy też składać do organów administracji budowlanej papierową dokumentację.

Testowanie cyfryzacji w programie pilotażowym

Konferencja poświęcona cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego w Ministerstwie Rozwoju. Na zdjęciu od lewej: dyrektor departamentu architektury, budownictwa i geodezji w Ministerstwie Rozwoju Anita Kukawska, wiceminister rozwoju Robert Nowicki, wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Małgorzata Pilinkiewicz, p.o. zastępcy głównego inspektora nadzoru budowlanego Dorota Cabańska.

Ministerstwo Rozwoju zdaje sobie sprawę, że nie wszystkie urzędy są przygotowane na cyfrową rewolucję. Żeby poznać skalę problemów resort uruchomi program pilotażowy w 15 starostwach powiatowych.

– Do pracy przy digitalizacji polskiego budownictwa zaprosiliśmy też głównych zainteresowanych, czyli środowisko budowlane, architektów i inżynierów, którzy od samego początku testują i opiniują poszczególne rozwiązania, na wczesnym etapie ich tworzenia – mówi p.o. zastępcy głównego inspektora nadzoru budowlanego Dorota Cabańska.

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP Małgorzata Pilinkiewicz zapewnia, że środowisko architektów pokłada duże nadzieje w cyfryzacji procedur inwestycyjnych, w tym administracyjnych. Już teraz często dokumentacja jest prowadzona w sposób cyfrowy. Wąskim gardłem jest natomiast jej zatwierdzanie oraz sam proces uzyskiwania pozwolenia na budowę. W przypadku projektu budowlanego oznacza to konieczność składania wielu egzemplarzy wielotomowego projektu, spełniającego specyficzne wymagania, takie jak numeracja każdej strony czy odręczne podpisy na wszystkich rysunkach. W efekcie proces jest czasochłonny, kosztowny dla inwestora, kłopotliwy w archiwizacji dla organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego. Np. w 2019 r. wydano 99 833 pozwolenia dla budynków jednorodzinnych i 5301 pozwoleń dla budynków wielorodzinnych. Każdy wniosek był dostarczony przez interesariusza w wersji papierowej i przechodził przez ręce urzędników. Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego będzie więc również dla nich dużym ułatwieniem.

– A projektanci, którzy do tej pory czas na projektowanie dzielili z koniecznością dopełnienia wszystkich formalności i kompletownia dokumentów, będą mogli poświęcić go na rzecz jakości projektowanej architektury i ładu przestrzennego – dodaje szefowa Krajowej Rady Izby Architektów RP.