Lustro czynszowe: ile kosztuje najem mieszkania? Porównujemy rzeczywiste stawki czynszowe

Zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie, której celem jest zbadanie rzeczywistych czynszów najmu mieszkań oraz tzw. stancji. Stworzenie tego typu bazy danych, nazywanej lustrem czynszowym, zaczęliśmy od Warszawy. Jednak w miarę napływu danych z innych miast, będziemy rozszerzać zasięg naszego lustra czynszowego. Badanie ma formę otwartą, a jego wyniki udostępniamy nieodpłatnie każdemu zainteresowanemu.

Jan Dąbrowski

 

To tzw. lustro czynszowe ma umożliwiać łatwe porównywanie stawek czynszu najmu w danej okolicy, także pod kątem standardu i stanu technicznego mieszkań. Z punktu widzenia najemców lustro czynszowe ułatwiałoby im m.in. wybór ofert. Z kolei właścicielom mieszkań pozwalałoby przewidywać przychody z najmu.

Najpewniej mało kto wie, że art. 4a ustawy o ochronie praw lokatorów zobowiązuje gminy do zbierania i publikowania co rok w wojewódzkim dzienniku urzędowym danych dotyczących stawek czynszu w prywatnych mieszkaniach.

Problem w tym, że w praktyce przepisy w sprawie lustra czynszowego są martwe. Widać to na przykładzie największego rynku najmu jakim jest Warszawa.

Zobacz: „Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze m.st. Warszawy”.

Dzieje się tak dlatego, że np. zarządcy nieruchomości nie mają dostępu do takich informacji, ani narzędzi, aby je zbierać. W dodatku rynek mieszkań na wynajem zdominowany jest przez indywidualnych właścicieli, którzy rzadko korzystają z usług zarządców i pośredników.

Największą bazą danych o czynszach dysponuje Centrum AMRON, które publikuje kwartalne raporty. Jednak można z nich dowiedzieć się co najwyżej, jaka jest rozpiętość miesięcznych stawek czynszu oraz średnie miesięczne stawki czynszu w podziale na liczbę pokoi w 7 aglomeracjach (w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Łodzi). Takie zagregowane dane są jednak bardzo ogólnikowe.

Dlatego przygotowaliśmy aplikację wykorzystującą narzędzie do przetwarzania danych ArcGIS firmy Esri Polska, dzięki któremu możemy poszerzyć zakres informacji dotyczących czynszów. Z uwagi na interes społeczny te informacje chcemy udostępniać nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym. Będziemy również przygotowywać raporty, w których szczegółowo opiszemy zebrane dane. Potrzebne jest jednak również zaangażowanie z Państwa strony – zarówno  wynajmujących, jak i najemców. Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Co ważne:

  • nie zbieramy mejli, ani danych osobowych;
  • ankieta jest anonimowa;
  • nie ma zobowiązania wypełnienia ankiety, dostęp do wyników mają wszyscy;
  • ważnym elementem wypełnienia ankiety jest wskazanie lokalizacji mieszkania;
  • dane przetwarza firma PFR Nieruchomości S.A.

Jan Dąbrowski, ekspert w zespole analiz PFR Nieruchomości S.A.