Premia termomodernizacyjna, ulga termomodernizacyjna: jak rząd wspiera termomodernizację budynków?

Zdjęcie: Depositphotos
Zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku budynków z wielkiej płyty i instalacji OZE – zakłada nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która obowiązuje od 12 kwietnia 2020 r. W rozliczeniu za 2019 r. podatnicy po raz pierwszy mogą odliczyć wydatki na termomodernizację w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej.

Premia termomodernizacyjna i ulga termomodernizacja ma skłonić właścicieli budynków do ich kompleksowej termomodernizacji. Chodzi nie tylko o zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Termomodernizacja to najlepszy sposób na ograniczenie smogu.

– Ok. 40% budynków wielorodzinnych wymaga termomodernizacji. Będziemy premiować inwestycje, które prowadzą do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków – zapowiada minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Premia termomodernizacyjna także na kotwy i OZE

Wchodząca w życie 12 kwietnia 2020 r. nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów zakłada m.in.:

  • poprawę stanu technicznego budynków wybudowanych w technologii wielkopłytowej poprzez dofinansowanie za pomocą premii termomodernizacyjnej 50% kosztów zakupu i montażu kotew wzmacniających warstwę fakturową;
  • promowanie łączenia inwestycji termomodernizacyjnych z instalowaniem odnawialnych źródeł energii takich jak ogniwa fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe; w takich przypadkach premia termomodernizacyjna zostanie zwiększona z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia;
  • poprawę stanu technicznego gminnych czynszówek poprzez dofinansowanie 50% (w przypadku budynków zabytkowych 60%) kosztów remontu tych budynków.

Dlaczego rząd zwiększył premię termomodernizacyjną?

Wsparcie premią termomodernizacyjną zakupu i montażu kotew ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania budynków z wielkiej płyty. Rzecz w tym, że montowana na nich w ramach termomodernizacji nowa warstwa ocieplenia stanowi dodatkowe obciążenie. Istnieje więc obawa, że stare łączniki elementów płyty wielowarstwowej mogą go nie wytrzymać.

Ministerstwo Rozwoju szacuje, że do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty. Z kolei wsparcie remontów ma objąć ok. 8 tys. budynków komunalnych.

Ponadto nowela upraszcza sposób naliczania premii termomodernizacyjnej. Znika warunek, który ogranicza jej wysokość do 2-krotności rocznych oszczędności będących efektem termomodernizacji budynku. W efekcie premia termomodernizacyjna wyniesie 16% kosztów tego typu inwestycji, a nie – jak do tej pory – przeciętnie ok. 12,5%. Ma to zachęcić właścicieli budynków do realizacji kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, nawet jeżeli w takim przypadku okres zwrotu z inwestycji będzie dłuższy.

Premia termomodernizacyjna sposobem na ubóstwo energetyczne

Dodajmy, że ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadziła rozwiązania, które umożliwiają wymianę starych urządzeń grzewczych oraz termomodernizację domów jednorodzinnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego. Takie osoby nie muszą finansować termomodernizacji swojego domu. 70% kosztów w formie dopłat pokryje Fundusz Termomodernizacji i Remontów przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), zaś resztę – gminy.

Ulga termomodernizacyjna w programie Czyste powietrze

Od września 2018 r. działa program Czyste Powietrze, którego beneficjentami mogą być właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Co ważne, termomodernizacja takich budynków premiowana jest nie tylko specjalną dopłatą (nie przekracza ona 90% tzw. kosztów kwalifikowanych do 53 tys. zł). Od 2019 r. podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego mogą skorzystać z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. Przy czym gospodarstwa domowe o dochodzie rocznym nie przekraczającym 125 528 tys. zł mogą skorzystać równocześnie z obu form wsparcia.

Dodajmy, że w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu od podstawy obliczania podatku podlegają wydatki – maksymalnie 53 tys. zł – poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie, odliczeń można dokonywać w kolejnych latach (nie dłużej niż przez 6 lat).
Ministerstwo Finansów oceniało, że w pierwszym roku obowiązywania ulgi termomodernizacyjnej skorzysta z niej ok. 100 tys. podatników.