PFR Nieruchomości największym zleceniodawcą dla architektów

Zdjęcie: PFR Nieruchomości
Spółka PFR Nieruchomości ogłosiła konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt osiedla przy ul. Ratuszowej w Warszawie. Powstanie tu ok. 500 mieszkań oraz lokale usługowe w parterach budynków.

– Poszukiwanie najlepszych projektów w drodze konkursu to już tradycja naszej spółki – mówił wiceprezes PFR Nieruchomości Grzegorz Muszyński w czasie ogłoszenia konkursu.

Prezes Muszyński zwrócił uwagę na wyjątkowość lokalizacji.

Na działce przy ul. Ratuszowej powstanie osiedle z Mieszkaniami Plus.

– Nasza inwestycja powstanie zaledwie 2 kilometry od warszawskiej Starówki, tuż obok Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Parku Praskiego. To jeden z najlepiej skomunikowanych punktów w stolicy, ze względu na metro, połączenia tramwajowe i liczne linie autobusowe – zaznaczył wiceprezes PFR Nieruchomości.

Ogłoszenie wyników konkursu ma nastąpić na początku lutego 2020 r. Spółce zależy na  rozpoczęciu budowy przed końcem tego roku.

To już 9 konkurs architektoniczno-urbanistyczny, który zorganizowała spółka PFR Nieruchomości dla osiedli budowanych w programie Mieszkanie Plus.

– Dla pracowni architektonicznych jesteśmy obecnie największym zleceniodawcą – podkreśla wiceprezes PFR Nieruchomości Grzegorz Muszyński.

Konkursy są organizowane na wzór tzw. konkursów flamandzkich. Oznacza to, że udział może zgłosić każda pracownia. Zamawiający wybiera od 5 do 10 uczestników, którym gwarantuje wynagrodzenie za wykonywane prace projektowe. Nie są one kodowane. W trakcie trwania konkursu odbywają się warsztaty z poszczególnymi uczestnikami. Po złożeniu prac konkursowych możliwa jest ich prezentacja sądowi konkursowemu oraz dyskusja na ich temat.

Do tej pory spółka rozstrzygnęła 7 konkursów urbanistyczno-architektonicznych w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Pracownie architektoniczne, które zwyciężyły, zaprojektują ok. 6,3 tys. Mieszkań Plus.

Nowe Jeziorki przy ul. Karczunkowskiej w Warszawie

Najbardziej spektakularny był konkurs urbanistyczno-architektoniczny na budowę osiedla Nowe Jeziorki przy ul. Karczunkowskiej w Warszawie. Ma tu powstać blisko 2,7 tys. mieszkań. Układ urbanistyczny jest efektem współpracy dwóch pracowni wyłonionych w konkursie: 22Architekci i AMC – Andrzej M. Chołdzyński.

– To nie był tylko konkurs architektoniczny, ale urbanistyczno-architektoniczny. Dzięki temu mieliśmy okazję projektować osiedle od podstawowych założeń po szczegóły na etapie projektu wykonawczego – mówi Aleksandra Zubelewicz, architektka z biura projektowego 22Architekci.

Architekci przygotowali projekt, który zakłada nie tylko powstanie zabudowy mieszkaniowej, lecz także placu miejskiego, który będzie sercem osiedla oraz parku. W projekcie uwzględnione zostały wytyczne władz Warszawy dotyczące m.in. wskaźnika parkingowego na poziomie 0,5 miejsca na mieszkanie. Chodzi o to, aby to osiedle było oparte na transporcie publicznym. Osiedle jest zlokalizowane przy stacji kolejowej Warszawa Jeziorki.

Osiedle przy ul. Spacerowej w Krakowie

Los inwestycji w programie Mieszkanie Plus przy ul. Spacerowej na krakowskich Klinach zależy od raportu przyrodniczego, który ma ocenić, czy na tym terenie powinien powstać użytek ekologiczny.

Pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński wygrała również konkurs na projekt osiedla przy ul. Spacerowej w Krakowie, na którym ma powstać 1,1 tys. Mieszkań Plus.
W nagrodzonej koncepcji zaproponowano zróżnicowany układ dróg, ulic i traktów pieszo-rowerowych, przewidując jednocześnie duży udział powierzchni biologicznie czynnej osiedla – 64,4%. Przyjęta została gradacja wysokości budynków zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu – od budynków 3-kondygnacyjnych, po budynki 4-, 5-, 6- oraz lokalnie 8-kondygnacyjne. W parterach przewidziano liczne lokale usługowe (m.in. handlowe, gastronomiczne, rzemieślnicze i zdrowotne), a także społeczno-edukacyjne (przedszkola, żłobki, punkty lokalnej aktywności). Projekt został pomyślany jako przestrzeń wielopokoleniowa, dostosowująca się do struktury wiekowej lokalnych społeczności.

Osiedle Nowy Nikiszowiec w Katowicach

Osiedle Nowy Nikiszowiec zaprojektowała pracownia 22Architekci.

Pracownia 22Architekci zwyciężyła również w konkursie na zaprojektowanie osiedla Nowy Nikiszowiec w Katowicach. Trwa już jego budowa. Powstanie na nim 513 dostępnych cenowo mieszkań na wynajem. Osiedle swoją architekturą wpisuje się w zabytkową dzielnicę miasta. Na tle innych osiedli Nowy Nikiszowiec wyróżnia zaproponowana przez architektów przestrzeń publiczna. Niskie, czterokondygnacyjne budynki z charakterystycznym ceglastym kolorem elewacji będą tworzyły kwartały z wewnętrznymi zielonymi dziedzińcami.

Osiedle przy ul. Korczaka w Katowicach

Projekt osiedla przy ul. Korczaka w Katowicach.

Słynna pracownia Kuryłowicz & Associates projektuje inwestycję Mieszkanie Plus przy ul. Korczaka w Katowicach. Osiedle liczyć będzie 491 mieszkań. Ta założona przez wybitnego polskiego architekta Stefana Kuryłowicza pracownia jest znana i ceniona także za granicą.
Kuryłowicz & Associates zaprojektowała właśnie kompleks biurowy dla Komisji Europejskiej w Brukseli. W Warszawie pracownia ma na swoim koncie m.in. Osiedle Marina Mokotów, biurowiec Q22 czy dom towarowy Vitkac.

Trzy duże osiedla we Wrocławiu

We Wrocławiu PFR Nieruchomości rozstrzygnęła dotychczas trzy konkursy. Ich celem było opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych dla osiedli mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi. Uczestnicy przedstawili także propozycje zagospodarowania terenów o funkcjach publicznych, rekreacyjnych i komunikacyjnych. Głównymi kryteriami, którymi kierowały się sądy konkursowe były: funkcjonalność, nawiązanie do istniejącej tkanki miejskiej, walory architektoniczne budynków oraz to, czy zaproponowane rozwiązania są ekonomiczne.
W przypadku lokalizacji przy ul. Hermanowskiej najlepszym projektem okazało się osiedle zaproponowane przez pracownię S.A.M.I. Architekci. Zaprojektuje ona w tym miejscu 651 mieszkań.

Projekt osiedla przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu.

Z kolei najlepszą koncepcję zagospodarowania gruntu przy ul. Białowieskiej przedstawiła pracownia Atelier Tektura Barbara Kozielewska. Osiedle liczyć będzie 355 lokali.

Osiedle z Mieszkaniami Plus przy ulicy Białowieskiej we Wrocławiu.

W przypadku działki przy ul. Kolejowej koncepcją wskazaną do realizacji został projekt pracowni B2Studio. Koncepcja zakłada wybudowanie w tym miejscu 469 Mieszkań Plus.

Osiedle z Mieszkaniami Plus przy ul. Kolejowej we Wrocławiu.

Dodajmy, że w kapitułach konkursów na osiedla Mieszkanie Plus we Wrocławiu zasiadali m.in. tak znani i cenieni architekci jak Stanisław Niemczyk, Zbigniew Maćków i Bolesław Stelmach.

Osiedle przy ul. Zatorskiej we Wrocławiu

7 października 2019 r. ruszył konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt osiedla przy Zatorskiej we Wrocławiu. Powstaną tu 1102 mieszkania.
Podobnie jak ogłoszony właśnie konkurs w Warszawie, także i ten ma charakter otwarty i dwuetapowy. Do pierwszego pracownie zgłaszają m.in. swoje portfolio i szkic koncepcji. Do drugiego etapu Sąd Konkursowy wybierze od czterech do sześciu zespołów, które wezmą udział w warsztatach projektowych i przygotują prace konkursowe. Rozstrzygniecie nastąpi pod koniec marca 2020 r.