Skąd się biorą pieniądze na budowę Mieszkań Plus?

Pieniądze na program Mieszkanie Plus nie pochodzą z budżetu państwa, czyli – jak to się u nas potocznie mówi – z kieszeni podatników. Budowę Mieszkań Plus finansuje należący do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN.

BGK jest bankiem państwowym, jednak w tym konkretnym przypadku jest takim samym inwestorem jak każdy inny bank. Najkrócej mówiąc, inwestycja musi przynieść zysk. Różnica jest taka, że prywatny inwestor stara się ten zysk maksymalizować. Dla BGK liczy się przede wszystkim to, żeby projekt, w który inwestuje swoje pieniądze, przyczyniał się do rozwoju społecznego i gospodarczego naszego kraju. Program Mieszkanie Plus jest właśnie takim projektem.

Już w niedalekiej przyszłości Mieszkanie Plus stanie się motorem napędzającym nie tylko branżę budowlaną.

Pamiętajmy, że budownictwo mieszkaniowe ma pozytywny wpływ także na wiele innych branż, m.in. hutnictwo, przemysł materiałów budowlanych i wykończeniowych, przemysł meblarski i AGD oraz transport. Firma doradcza REAS/JLL Residential Advisory ocenia, że w budownictwie mieszkaniowym efekt mnożnikowy wynosi od 0,8 do 1,3. Oznacza to, że każda złotówka wydana na budowę domów i mieszkań generuje od 80 groszy do 1,30 złotego dalszego wzrostu PKB.
Dariusz Stefaniuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, a także były prezydent Białej Podlaskiej opowiada o tym, dlaczego gmina zdecydowała się na program Mieszkanie Plus.

Oznacza to zwiększone wpływy do budżetu państwa, m.in. z tytułu podatków CIT i PIT. Ponadto – jak szacują eksperci – sektor mieszkaniowy i komercyjny generuje nawet ok. 450 tys. miejsc pracy.

Aktywami Funduszu Mieszkań dla Rozwoju FIZAN zarządza spółka PFR Nieruchomości, której rząd powierzył realizację programu Mieszkanie Plus. Spółka buduje dostępne cenowo mieszkania na wynajem głównie we współpracy z samorządami, ale też z prywatnymi firmami deweloperskimi.

PFR Nieruchomości może rozpocząć inwestycję dopiero po uzyskaniu zgody na jej sfinansowanie. Takiej zgody udziela PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PFR TFI), które bada m.in. czy dany projekt jest ekonomicznie uzasadniony.

Zanim PFR Nieruchomości złoży wniosek do PFR TFI, bardzo dokładnie analizuje dany projekt, m.in. pod kątem prawnym, demografii, wysokości zarobków i bezrobocia w gminie, inwestycji, istniejącej struktury zabudowy. Np. grunty poprzemysłowe wymagają sprawdzenia, czy nie są zanieczyszczone chemicznie, a jeśli tak, trzeba je poddać remediacji.