Pekabex buduje piąty zakład prefabrykacji

11 czerwca 2019 r. został wmurowany kamień węgielny pod piąty, nowoczesny zakład prefabrykacji Grupy Kapitałowej Pekabex. Otwarcie fabryki zaplanowane jest na grudzień 2019 r.

Na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie w pełni zautomatyzowana linia produkcyjna elementów konstrukcyjnych do modułowego budownictwa mieszkaniowego. Dzięki ich zastosowaniu czas powstawania domów znacząco się skraca, a ich jakość wzrasta. Zalety nowoczesnej prefabrykacji są szeroko znane na świecie, a duża część produkcji fabryki istniejącej obecnie w Gdańsku – Kokoszkach jest wykorzystywana do budownictwa mieszkaniowego w Skandynawii.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod piąty zakład firmy Pekabex. Na zdjęciu od lewej: Beata Żaczek, wiceprezes Pekabex SA; Przemysław Borek, wiceprezes Pekabex SA; Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska.
Fot. Pekabex

Grupa Pekabex jest liderem nowoczesnego budownictwa modułowego w Polsce. Dostarcza kompleksowe rozwiązania w  zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów, w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych. Produkcja realizowana jest w czterech fabrykach zlokalizowanych w Poznaniu, Gdańsku, Mszczonowie (k. Warszawy) oraz Bielsko-Białej. Grupa działa na rynku polskim i za granicą od 47 lat, zatrudnia ponad 2 tys. osób. Obecnie łączne roczne moce produkcyjne Grupy Pekabex wynoszą około 138 tys. m elementów strukturalnych oraz 60 000 mᶟ płyt. Od lipca 2015 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.