We Wrocławiu Mieszkania Plus projektują najlepsi architekci

Zdjęcie: PFR Nieruchomości

Spółka PFR Nieruchomości, która zarządza inwestycyjną częścią programu Mieszkanie Plus zamierza zbudować we Wrocławiu  blisko 1,5 tys. mieszkań w ramach trzech dużych osiedli przy ulicach: Hermanowskiej na Kuźnikach, Białowieskiej na Popowicach oraz Kolejowej na Przedmieściu Świdnickim.  Osiedla te zaprojektują znane i cenione pracownie architektoniczne, które zostały wybrane w drodze konkursów.

O współpracy PFR Nieruchomości z miastem rozmawiamy z Jackiem Barskim,  dyrektorem Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Jacek Barski, dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
Fot. Urząd Miejski we Wrocławiu

Infonajem.pl: – Miasto miało wpływ na rozstrzygnięcia, bo w sądzie konkursowym zasiadali jego przedstawiciele. Jak oceniają Państwo zwycięskie projekty pod względem estetyki i funkcjonalności? Czy plany inwestycyjne PFR Nieruchomości  wpisują się w politykę mieszkaniową Wrocławia?

Jacek Barski: – Plany inwestycyjne w 100 proc. wpisują się w politykę mieszkaniową miasta dzięki oparciu konkursów o uchwalone i obowiązujące miejscowe plany. Poziom konkursu był bardzo wysoki i w zasadzie wszystkie projekty, a szczególnie te wyłonione do drugiego etapu były bliskie nagrody. Nagrodzone projekty stanowią bardzo dobre architektoniczne dopełnienie ustaleń planu i w każdym z przypadków dzięki udziałowi przedstawicieli miasta przy ocenie projektów konkursowych mogliśmy mieć wpływ na optymalne i twórcze przełożenie założeń urbanistycznych w architekturę, a nawet detal architektoniczny. Przyjęte przez PFR wysokie standardy zamieszkiwania pozwoliły na kompleksowe projektowanie nie tylko budynków ale także przestrzeni półpublicznych i optymalnego połączenia nowych zespołów mieszkaniowych z otoczeniem. Należy mieć nadzieję że w trakcie realizacji ten wysoki standard zostanie utrzymany.

Czy we Wrocławiu deweloperzy planujący budowę osiedli organizują konkursy urbanistyczno-architektoniczne? Jeśli tak, to jak powszechna jest to praktyka?

Konkursy architektoniczne są głównie organizowane przez miasto i podmioty publiczne. W przypadku zabudowy mieszkaniowej niektóre inwestycje TBS Wrocław były poprzedzone zorganizowaniem konkursu. Konkursy prywatnych inwestorów cały czas należą do rzadkich przypadków i nie wypracowały sobie jednolitego standardu. Te, organizowane we Wrocławiu, dotyczą raczej pojedynczych obiektów. Przedstawiciele miasta także zapraszani są do sądów konkursowych. Inaczej jest wówczas gdy wynik konkursu studialnego ma być materiałem dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Samorządom czasem zarzuca się, że oddają politykę urbanistyczną w ręce deweloperów. Efektem tego jest niekontrolowane rozlewanie się miast. Czy władze Wrocławia mają wpływ na to, gdzie i co budują przedsiębiorcy?

Plany miejscowe we Wrocławiu pokrywają prawie 60% powierzchni miasta. Plany opracowywane są zgodnie z przemyślaną polityką przestrzenną i to one wskazują kierunki rozwoju różnych inwestycji, w tym mieszkaniowych. Już w 2004 r. uruchomiony został Program mieszkaniowy , który cały czas jest realizowany i aktualizowany. Wspomniany Program to całe przedsięwzięcie urbanistyczne, wymagające aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, wykupu przez miasto niezbędnych terenów, rozwiązywania problemów obsługi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wodę czy odbioru ścieków wytypowanych terenów. Dzięki tym działaniom przygotowana została oferta dla deweloperów, którzy budując zaspokoili zapotrzebowanie na mieszkania, a przede wszystkim w pewnym stopniu zatrzymali mieszkańców we Wrocławiu.  Sukcesem w obszarze, o którym rozmawiamy, jest budowa osiedla Nowe Żerniki. To jedyna taka inicjatywa w Polsce, założenie modelowe i jednocześnie eksperymentalne ze względu na organizację. Osiedle ma być fragmentem miasta od samego początku wyposażonym we wszelkie niezbędne funkcje i infrastrukturę.

Główną nagrodę w konkursie na zaprojektowanie osiedla przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu zdobyła pracownia Tektura Barbara Kozielewska. Fot. Tektura Barbara Kozielewska

 

PFR Nieruchomości rozstrzygnęła do tej pory 10 konkursów urbanistyczno-architektonicznych

Swoje projekty zgłosiło w nich łącznie 947 pracowni architektonicznych. Wśród najwyżej ocenionych znalazły się projekty znanych i cenionych pracowni: AMC Andrzej Chołdzyński, S.A.M.I. Architekci, Kuryłowicz & Associates oraz Stelmach i Partnerzy.

Konkursy są organizowane na wzór tzw. konkursów flamandzkich (są stosowane powszechnie w Belgii i Holandii stąd ich nazwa). Każdy może zgłosić się do kwalifikacji, jednak do udziału w konkursie zamawiający wybiera od 5 do 10 uczestników. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie otrzymują wynagrodzenie za wykonywane prace projektowe.

Formuła konkursu ma charakter otwarty, to znaczy prace nie są kodowane, aby zapewnić uczestnikom anonimowość. W trakcie trwania konkursu odbywają się warsztaty z poszczególnymi uczestnikami. Po złożeniu prac konkursowych możliwa jest ich prezentacja Sądowi Konkursowemu oraz dyskusja na ich temat.

Dotychczasowe doświadczenie w przeprowadzeniu konkursów pokazało, iż taka formuła została bardzo wysoko oceniona przez uczestników i środowisko architektoniczne, które uznało ją za lepszą niż konkursy prowadzone na zasadach wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.