W Łodzi nie trzeba przekonywać do programu Mieszkanie Plus

Program budownictwa dostępnego na warunkach preferencyjnych jest ważny bez względu na to kiedy powstaje i kto go promuje. Wcześniejsze inicjatywy takie jak: Rodzina na Swoim, czy Mieszkanie dla Młodych cieszyły się dużym powodzeniem, co świadczy o potrzebie wsparcia w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, szczególnie ludzi młodych. Byłoby to niezrozumiałe przez naszych mieszkańców, gdybyśmy nie skorzystali z możliwości finansowania budowy mieszkań jaką oferuje PFR Nieruchomości.

Zaoferowaliśmy działkę przy ul. Pabianickiej położoną w obszarze, który wymaga rewitalizacji i powstania nowej tkanki miejskiej. Przewidywany w Planie Miejscowym  Zagospodarowania Przestrzennego  budownictwa udział mieszkaniowego zakłada budowę kilku budynków w taki sposób, aby tworzyły funkcjonalną całość z usługowym charakterem pozostałych budynków. Całość obszaru otwiera perspektywę ulicy Piotrkowskiej od strony południowej i powinna podnieść walory architektoniczne i przestrzenne tego  miejsca. Obecnie prowadzimy rozmowy na temat zasad zasiedlania powstałych budynków. W szczegółach odpowiada za nie inwestor – PFR Nieruchomości. Zależy nam na preferencyjnym czynszu i transparentnych zasadach przydziału mieszkań, z uwzględnieniem takich grup jak:  młodzi, startujący w życie ludzie, seniorzy czy osoby niepełnosprawne. Nie zapominamy również o rodzinach wielodzietnych, dla których położenie budynku w bezpośredni sąsiedztwie parku ma swoje znaczenie. Będziemy rzecznikami tych grup przyszłych mieszańców.

PFR Nieruchomości planuje w Łodzi przy ulicy Pabianickiej budowę dwóch budynków ze 160 mieszkaniami. Spółka ma już zapewnione finansowanie tej inwestycji. Wspólnie z miastem dopracowywany jest model finansowania infrastruktury drogowej.